Δερματικες Αλλεργιες

Συχνότητα – διάρκεια κνίδωσης

Η κνίδωση ανεξαρτήτως αιτίας και διάρκειας, είναι μια πολύ συχνή πάθηση. Μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ασθενή για αρκετά χρόνια, αναλόγως της αιτίας. […]

ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Μορφές κνίδωσης

Ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμάτων και τα αίτια που ευθύνονται για την κνίδωση, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές. […]