Αλλεργικό SHOCK

Γενικευμένη αντίδραση, η οποία διακρίνεται σε:

Αντίδραση ενός συστήματος (πχ. Γενικευμένη κνίδωση (δηλ. Πετάλες/καντήλες σ’όλο το σώμα)

Αντίδραση περισσοτέρων του ενός συστημάτων = Αναφυλαξία (πχ. Κνίδωση + Δύσπνοια)

Αναφυλαξία και πτώση της αρτηριακής πίεσης = Αναφυλακτικό shock.

Από τις ανωτέρω αντιδράσεις τη μεγαλύτερη σημασία και επικινδυνότητα έχουν οι γενικευμένες αντιδράσεις και ιδιαίτερα η αναφυλαξία και το αναφυλακτικό shock.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

  1. Ψυχραιμία !!!
  2. Άμεση λήψη:
    • 1 χάπι Zιρτέκ ή Aerius ή Bilaz
    • 1 χάπι Medrol 16 mg
    • 2 εισπνοές Aerolin (εάν συνυπάρχει δύσπνοια ή συρίττουσα αναπνοή «γατάκια»)
  3. Μετάβαση στο πλησιέστερο ιατρικό περιβάλλον (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας)
  4. Εάν παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων και φαρμάκων η κατάσταση εξελίσσεται ταχύτατα με επιβάρυνση:

I.  του αναπνευστικού συστήματος (βράγχος φωνής, δύσπνοια, συριγμός στην αναπνοή)

II.  αίσθημα ζάλης με εφίδρωση, εμβοές ωτών και τάση για λιποθυμία

III. πόνοι στην κοιλιά και τάση προς αφόδευση

τότε επιβάλλεται η χρήση της συσκευής αυτομάτου εγχύσεως αδρεναλίνης (ANAPEN).

Μετά την ένεση της αδρεναλίνης (η οποία μπορεί να γίνει και πάνω από χοντρό παντελόνι) μπορεί να εκδηλωθεί κάποιες φορές εφίδρωση και ρίγος, ώς παρενέργεια από την αδρεναλίνη. Διαρκεί λίγο και δεν είναι επικίνδυνο. Ακολουθεί βελτίωση των συμπτωμάτων, με ύφεση του εξανθήματος και μείωση του αισθήματος δύσπνοιας. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα βήματα για την ορθή χρήση της ΑΝΑΡΕΝ.

Οδηγίες χρήσης συσκευής αυτοενιέμενης αδρεναλίνης (ΑΝΑΡΕΝ)