Αλλεργική ρινίτιδα, κνίδωση και αντιισταμινικά

04/02/2023

 


Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα από την πλευρά του Αλλεργιολόγου

16/11/2022

 


Συνδυασμός ανοσοθεραπείας με βιολογικούς παράγοντες

24/01/2020

 


4ο συνέδριο αλλεργιολογικών τμημάτων στρατιωτικών νοσοκομείων “Απο την Ρινίτιδα στο Άσθμα”

10/11/2019

 


Αξιολόγηση Aποτελεσματικότητας της Aνοσοθεραπείας.Κλινικές και Eργαστηριακές Παράμετροι

17/10/2014

 


Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς με φαρμακευτική αλλεργία. Περιεγχειρητική αναφυλαξία

28/09/2013