ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Μορφές κνίδωσης

Ανάλογα με τη διάρκεια των συμπτωμάτων και τα αίτια που ευθύνονται για την κνίδωση, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές. […]