ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ;

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ

Τι είναι Αλλεργία

Αλλεργία, όπως ορίζει και η λέξη, σημαίνει ‘άλλο-έργο’

Είναι μια μη αναμενόμενη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος του οργανισμού εναντίον ακίνδυνων ουσιών του περιβάλλοντος. Είναι δηλαδή ένα ‘λάθος’ του οργανισμού.

‘Αναφυλαξία’ (α-στερητικό + φύλαξις = έλλειψη προστασίας) Υποδηλώνει την σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να είναι και επικίνδυνη για τη ζωή

και,

‘Ατοπία’ (α-στερητικό + τόπος = παράλογο). Υποδηλώνει την προδιάθεση του ατόμου να εκδηλώσει αλλεργίες.

Share